Podatki o projektu EcoEdge

 

Naziv projekta:

EcoEdge

Napredni, okolju prijazni multifunkcionalni robni trakovi

Kratek opis projekta:

Nov produkt na inovativen način razrešuje problematiko klasično

izdelanih robnih trakov, ki so po trenutnih industrijskih standardih

proizvedeni z vrsto ekoloških, funkcionalnih in estetskih pomanjkljivosti.

Naša inovacija prepolovi produkcijski čas, se izogne uporabi strupenih

kemikalij, ki so značilna za klasično pritrjevanje ter škodljivih lepil in

omogoča natančen, čvrst in neviden spoj pohištvenih površin.

V procesu raziskovanja uporabljamo metode hitrega prototipiranja

in vrhunsko laboratorijsko opremo, ki omogočata hiter razvoj, testiranja

v simuliranem in realnem okolju ter vrsto potrebnih laboratorijskih analiz.

Verjamemo, da nam komercializacija naprednih robnih trakov EcoEdge

ponuja možnost doprinesti h ključnim spremembam globalnih

standardov kar zadeva kvalitete in okoljske odgovornosti pri izdelavi

in nanosu robnih trakov v pohištveni industriji. Z dostopno ceno ob visoki

kvaliteti EcoEdge robnih trakov pa imamo izvrstno priložnost konkurirati

manj kot peščici svetovnih inovatorjev v naši panogi. Oba partnerja sta

pridobila naziv razvojnega dobavitelja, zavedamo pa se ključnosti

neprestanega izobraževanja ter raziskovanja, zato si želimo okrepiti naša

RR oddelka, saj so inovacijeključnega pomena za našo poslovno prihodnost.

Naziv nosilca projekta:

Partner v projektu:

KUM-PLAST d.o.o.

TERA d.o.o.

Višina upravičenih stroškov projekta:

661.012,50 Eur

Znesek sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v projektu:

297.455,60 Eur

Datum začetka operacije:

07.02.2018

Datum konca operacije:

06.02.2020

Kontaktna oseba:

MGRT-logotipJure Ule, direktor družbe KUM-PLAST d.o.o.
GSM: +386 (0)41 796 171
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektni cilji
Cilj 1
Neviden spoj, estetska dovršenost
opis
Trenutna vrednost
2017 (leto)
Odstopanja pri spoju med klasičnim robnim trakom in površino v širini med 0,10-0,20mm
Načrtovana vrednost
2019 (leto)
Neviden spoj, z odstopanjem največ 0,05mm širine.
Večslojni nanos lepil na rob pohištva onemogoča neviden spoj ter zaradi večstopenjskega postopka omogoča inferiorno prileganje površinam. S postopkom koekstruzije materialov se izognemo pojavu zračnih žepov, zaobidemo večslojnosti nanosov, z energetsko aktivacijo površin pa omogočamo natančen nanos robnega traku na pohištven izdelek. Takšen spoj zagotavlja tako daljšo obstojnost izdelka kot tudi estetsko dovršenost pohištvenega kosa.
Cilj 2
Podaljšana obstojnost spoja in odpornost izdelka na zunanje vplive
opis
Trenutna vrednost
2017 (leto)
Nestabilen spoj zaradi plastenja več slojev različnih lepil
Načrtovana vrednost
2019 (leto)
Povečana odpornost spoja na temperaturo, vlago in mehanske udarce.
Zaradi plastenja lepil klasična proizvodnja lepilnih trakov dopušča možnost nastanka zračnih žepov ter šibkejšega in nepreciznega stika s površino. Same kemične sestavine pa ne omogočajo stabilnosti spoja pri višjih temperaturah. Kvaliteta pohištva je lahko zagotovljena le ob čvrstem spoju, katerega napredni robni trakovi omogočajo. Materiali in temperaturna aktivacija stične površine pri naprednem robnem traku tako zagotavljajo tudi do dvakrat-daljšo obstojnost končnega proizvoda.
Cilj 3
Ekološka proizvodnja in predelava odpadnih materialov
opis
Trenutna vrednost
2017 (leto)
Uporaba lepil iz izocianidov z izpustom zdravju nevarnih hlapi, nezmožnost reciklaže klasičnih robnih trakov, ter visoka električna porabi v proizvodnji.
Načrtovana vrednost
2019 (leto)
Napredni trakovi iz okolju prijaznih materialov, zmožnih reciklaže in spajanja na površino zgolj ob energetski aktivaciji stične površine, brez uporabe lepil.
Trenutni industrijski standardi izdelave klasičnih robnih trakov predpostavljajo uporabo okolju in zdravju nevarnih spojin v lepilih, primerjih in razredčilih, potrebnih pri izdelavi traku in spajanju na površino. Odpad pri proizvodnji in nanosu je 20 odstoten, katerega pa zaradi kemične sestave ni možno predelati in reciklirati. Produkcijske linije klasične proizvodnje porabijo neprimerno več električne energije v primerjavi s spajanjem zgolj z energetsko aktivacijo stične površine.

 

 

Javni razpis za izbor operacij delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in

Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske

politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v

skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje

naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter

visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa

tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih

inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje

ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih

tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Povezava na spletno stran www.eu-skladi.si

Povezava na spletno stran www.mgrt.gov.si

Povezava na spletno stran www.kumplast.si