ISO standardi

 

TERA d.o.o.Tolmin je vzpostavila in vzdržuje sistem kakovosti po ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 kot sredstvo za dosego postavljene politike in ciljev kakovosti in ravnanja z okoljem.
POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM
Vizija podjetja je prodaja in svetovanje na področju tehničnih termoplastov (materialov, barv in opreme9 podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz plastike.  Sodelovanje s poslovnimi partnerji temelji na vzpostavitvi trdnega medsebojnega zaupanja in sodelovanja.
Pri uresničevanju ciljev se ozira na trg in potrebe naročnika, ki mu nudi strokovnost, zanesljivost in partnerski odnos.
Družba stremi k preprečevanju onesnaževanja okolja, zmanjševanju rabe naravnih virov, k vzpostavitvi zdravega in varnega okolja za delo.
Uresničevanje ciljev družba TERA d.o.o. Tolmin zagotavlja z:
- razumevanjem in uresničevanjem politike kakovosti in ravnanja z okoljem,
- stalnim nadzorom in presojo sistema kakovosti po ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015,
- stalnim motiviranjem in izobraževanjem vseh zaposlenih in kupcev,
- stalnim spremljanjem in zmanjševanjem stroškov neskladnosti,
- osebnimi zgledi najvišjega vodstva.
Osnovna načela politike kakovosti in ravnanja z okoljem družbe TERA d.o.o. Tolmin so
- prodajati in proizvajati take proizvode, ki bodo v popolnosti zadovoljili kupčeve zahteve in pričakovanja,
-       celovito obvladovanje načrtovanja/razvoja in proizvodnje proizvodov,
-       celovito obvladovanje poslovanja s ciljem nenehnega izboljševanja,
-       obvladovanje tveganj,
-       celovito obvladovanje in izboljševanje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem,
- preprečevanje onesnaževanja,
- optimalno izkoriščanje naravnih virov,
- skrbno ravnanje z odpadki,
- zavezanost za izpolnjevanje veljavne zakonodaje in regulative, predpisov in drugih zahtev.

 

SIQ 9001:2015

SIQ 14001:2015

pdf_iconPrenos

pdf_iconPrenos

 

 

 

Najvišje vodstvo družbe periodično preverja doseganje postavljenih ciljev politike kakovosti in ravnanja z okoljem ter cilje skladno z razvojem družbe postavlja na novo. Poslovne partnerje in javnost seznanja s politiko kakovosti in ravnanja z okoljem na spletni strani družbe ali še drugače po določitvi direktorja.