ISO standardi

 

TERA d.o.o.Tolmin je vzpostavila in vzdržuje sistem kakovosti po ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 kot sredstvo za dosego postavljene politike in ciljev kakovosti in ravnanja z okoljem.
POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM
Politika kakovosti in ravnanja z okoljem družbe TERA d.o.o. Tolmin je:
- celovito obvladovanje poslovanja in kakovosti pri trženju,
- celovito obvladovanje načrtovanja/razvoja in proizvodnje proizvodov,
- celovito obvladovanje in izboljševanje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem,
- prodajati in proizvajati take proizvode, ki bodo v popolnosti zadovoljili kupčeve zahteve in pričakovanja,
- prodajati in proizvajati take proizvode, ki bodo prijazni do okolja,
- preprečevanje onesnaževanja,
- stalno naprezanje vseh zaposlenih za učinkovito in racionalno poslovanje,
- odpravljanje pomanjkljivosti s končnim ciljem delati brez napak,
-     zavezanost za izpolnjevanje veljavne zakonodaje in regulative, predpisov in drugih zahtev.

Podjetje je certificirano po naslednjih standardih:

 

SIQ 9001:2015

SIQ 14001:2015

pdf_iconPrenos

pdf_iconPrenos

 

 

 

Najvišje vodstvo družbe periodično preverja doseganje postavljenih ciljev politike kakovosti in ravnanja z okoljem ter cilje skladno z razvojem družbe postavlja na novo. Poslovne partnerje in javnost seznanja s politiko kakovosti in ravnanja z okoljem na spletni strani družbe ali še drugače po določitvi direktorja.