ISO standardi

 

S hitrim tehnološkim razvojem ter vse večjimi zahtevami po kakovosti so se razvijali tudi standardi za obvladovanje sistemov kakovosti. Eni izmed takšnih so ISO standardi za vodenje sistemov kakovosti in ravnanja z okoljem. Tudi v Sloveniji se vse več organizacij odloča za vzpostavitev sistema kakovosti po ISO 9001 ter pridobitev certifikata. S pametno politiko izvajanja procesa vodenja sistema kakovosti lahko organizacija dosega številne prednosti, kot so: preglednejša organiziranost poslovanja, preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi, izboljšanje notranje komunikacije, posredno pa tudi večja kakovost storitev in proizvodov, zadovoljstvo odjemalcev ter lažji dostop do globalnega tržišča.

 

Podjetje je certificirano po naslednjih standardih:

 

9001_2008

14001_2004.jpg - 17.95 Kb

pdf_iconPrenos

pdf_iconPrenos

 

 

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

 

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem družbe TERA d.o.o. Tolmin je:

- celovito obvladovanje poslovanja in kakovosti pri trženju,

- celovito obvladovanje načrtovanja/razvoja in proizvodnje proizvodov,

- celovito obvladovanje sistema ravnanja z okoljem,

- prodajati in proizvajati take proizvode, ki bodo v popolnosti zadovoljili kupčeve zahteve in pričakovanja,

- prodajati in proizvajati take proizvode, ki bodo prijazni do okolja,

- preprečevanje onesnaževanja,

- stalno naprezanje vseh zaposlenih za učinkovito in racionalno poslovanje,

- odpravljanje pomanjkljivosti s končnim ciljem delati brez napak,

- zavezanost za izpolnjevanje veljavne zakonodaje in regulative, predpisov in drugih zahtev, na katere je družba pristala.

Uresničevanje zgornjih ciljev zaposleni družbe TERA d.o.o. Tolmin zagotavljamo z:

- razumevanjem in uresničevanjem politike kakovosti in ravnanja z okoljem,

- stalnim nadzorom in presojo sistema kakovosti po ISO 9001:2008 in sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001:2004,

- stalnim motiviranjem in izobraževanjem vseh zaposlenih in kupcev,

- stalnim spremljanjem in zmanjševanjem stroškov neskladnosti,

 

- osebnimi zgledi najvišjega vodstva.

 

Najvišje vodstvo družbe periodično preverja doseganje postavljenih ciljev politike kakovosti in ravnanja z okoljem ter cilje skladno z razvojem družbe postavlja na novo. Poslovne partnerje in javnost seznanja s politiko kakovosti in ravnanja z okoljem na spletni strani družbe ali še drugače po določitvi direktorja.